Template

U ponudi su Windows i Linux OS template. Pojedini template su besplatni a neki se dodatno placaju za instalaciju i koristenje.

Linux distribucije:

CentOS 6.x 32bit
CentOS 6.x 32bit – Web Server LAMP
CentOS 6.x 64bit
CentOS 6.x 64bit – Cacti
CentOS 6.x 64bit – JBoss
CentOS 6.x 64bit – Mail Server
CentOS 6.x 64bit – MySQL 5
CentOS 6.x 64bit – Oracle Express
CentOS 6.x 64bit – Pandora FMS
CentOS 6.x 64bit – PostgreSQL
CentOS 6.x 64bit – Tomcat
CentOS 6.x 64bit – Web Server LAMP
CentOS 7.x 64bit
CentOS 7.x 64bit – Plesk Onyx
CentOS 7.x 64bit – Plesk Onyx – WordPress Toolkit
CentOS 7.x 64bit – WordPress
Debian 8 64bit
Debian 9 64bit
Endian Firewall Community 2.5 – Firewall / Load Balancer
FreeBSD 10.x 64bit
FreeNAS 8.0.1 64bit – Storage Server
Openfiler 2.99 64bit – Storage Server
openSuse 11.4 64bit
openSuse 12.1 32bit
openSuse 12.1 64bit
pfSense 2.0 64bit – Firewall / Load Balancer
Ubuntu Server 16.04 LTS 64bit
Ubuntu 16.04 Virtual Desktop 64bit
Ubuntu Server 18.04 LTS 64bit

Windows operativni sustavi:

Windows 2008 R2 64bit
Windows 2008 R2 64bit – Virtual Desktop
Windows 2008 R2 64bit – SQL Server 2008 R2 Standard
Windows 2008 R2 64bit – SQL Server 2008 R2 Web
Windows 2008 R2 64bit – SQL Server 2008 R2 Express
Windows 2008 R2 64bit – Web Server
Windows 2008 R2 64bit – Web Server WAMP
Windows 2008 R2 64bit – Hmailserver
Windows 2008 R2 64bit – SQL Server 2012 Express
Windows 2008 R2 64bit – SQL Server 2012 Web
Windows 2008 R2 64bit – SQL Server 2012 Standard
Windows 2008 R2 64bit – Hmailserver
Windows 2008 R2 64bit – SQL Server 2008 R2 Express
Windows 2008 R2 64bit – SQL Server 2012 Web
Windows 2008 R2 64bit – Virtual Desktop
Windows 2008 R2 64bit – Web Server
Windows 2012 R2 64bit
Windows 2012 R2 64bit – SQL Server 2014 Express
Windows 2012 R2 64bit – SQL Server 2014 Web
Windows 2012 R2 64bit – SQL Server 2014 Standard
Windows 2012 R2 64bit – RDS (5 CAL)
Windows 2012 R2 64bit – RDS (10 CAL)
Windows 2012 R2 64bit – RDS (15 CAL)
Windows 2012 R2 64bit – RDS (30 CAL)
Windows 2016 64bit